Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu cobostore
https://www.cobostore.pl
(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

COBOSTORE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Jedności Narodowej 212/B,C, 50-302 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000991324, NIP 8992936564, nr REGON 52307819300000, kapitał zakładowy 25000,00 zł, kapitał wpłacony 25000,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: info@cobostore.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem polepszenia jej funkcjonalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu w pracach nad jej rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

6. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych analiza efektywności wysłanych przez nas wiadomości, celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki wiadomości w naszej działalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

7. Zawarcie umowy o dostarczanie bezpłatnego newslettera i bonusu w postaci treści cyfrowej

W jakim celu?
realizacja umowy o dostarczanie bezpłatnego newslettera i bonusu w postaci treści cyfrowej analiza efektywności wysłanych przez nas wiadomości, celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki i oferowania bezpłatnych treści w naszej działalności (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
umowa o dostarczanie bezpłatnego newslettera i bonusu w postaci treści cyfrowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać informacji dotyczących Sklepu i naszych usług; nie otrzymasz też bonusu w postaci bezpłatnej treści cyfrowej

8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach strony internetowej Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu podczas prac nad rozwojem Sklepu będziemy mogli zoptymalizować jego układ, wygląd oraz zamieszczane w nim treści, tak aby polepszyć jego funkcjonalność.

Ponadto, jeśli wyrazisz wolę otrzymywania od nas wiadomości marketingowych lub newslettera, a także bonusu w postaci bezpłatnej treści cyfrowej, możemy dokonywać analizy efektywności przeprowadzonej przez nas wysyłki. Przykładowo, możemy sprawdzić, czy i w jaki sposób wpłynęła ona na aktywność w naszym Sklepie. Takie działania pomogą nam ustalić ogólne zasady dotyczące wysyłki tego typu wiadomości i oferowania przez nas nieodpłatnego bonusu w naszej działalności - np. w zakresie optymalnych godzin wysyłki czy sposobu formułowania skutecznych treści.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • statystycznych
 • marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

nazwa pliku cookie okres ważności pliku cookie funkcja pliku cookie
Shop5 czas trwania sesji sesja
Shoper5_lp-pl_PL 365 dni OSTATNIO OGLĄDANE PRODUKTY
basket czas trwania sesji ITERACJA WERSJI KOSZYKA
ar czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za bezpieczeństwo, integralność witryny i produktu
av czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za bezpieczeństwo, integralność witryny i produktu
dnonce czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za bezpieczeństwo, integralność witryny i produktu
noscript czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za funkcje i usługi w serwisie
lu 2 lata Wykorzystywane do zapisywania informacji o tym, czy użytkownik chce pozostać zalogowany
xs 90 dni Wykorzystywany w powiązaniu z plikiem cookie c_user do uwierzytelniania tożsamości użytkownika na Facebooku
c_user 90 dni Wykorzystywany w powiązaniu z plikiem cookie xs do uwierzytelniania tożsamości użytkownika na Facebooku
m_user 90 dni Wykorzystywany w powiązaniu z plikiem cookie xs do uwierzytelniania tożsamości użytkownika na Facebooku
pl 90 dni Wykorzystywany do zarejestrowania faktu logowania urządzenia lub przeglądarki za pośrednictwem platformy Facebooka
dblc 2 lata Wykorzystywany do umożliwienia logowania według urządzenia
aks 30 dni Określa status logowania osoby odwiedzającej witrynę accountkit.com
aksb 30 minut Uwierzytelnia loginy za pomocą usługi Account Kit
sfau 1 dzień Optymalizuje procedurę odzyskiwania konta po nieudanych próbach logowania
ick 2 dni Zapisuje klucz szyfrowania wykorzystywany do szyfrowania plików cookie
s 90 dni Wykorzystywany do wskazania, kiedy ostatnio użytkownik wpisał hasło
datr 2 lata Identyfikuje przeglądarki do celów bezpieczeństwa i integralności witryny, łącznie z odzyskiwaniem kont i wskazaniem kont potencjalnie zagrożonych
sb 2 lata Identyfikuje przeglądarkę do celów logowania i uwierzytelnienia
fr 90 dni Podstawowy plik cookie wykorzystywany w reklamach na Facebooku, stosowany do wyświetlania, pomiaru skuteczności i poprawy adekwatności reklam
oo 5 lat Wykorzystywany do zapisu opcji rezygnacji z reklam
ddid 30 dni Wykorzystywany do otwarcia konkretnej lokalizacji w aplikacji reklamodawcy po instalacji
_fbc 90 dni Wykorzystywany do wyświetlania, mierzenia i zwiększania trafności reklam
_fbp 90 dni Identyfikuje przeglądarkę w celu świadczenia usług reklamowych i analizy witryny
dpr 7 dni Umożliwia dostarczenie optymalnej rozdzielczości na urządzenie użytkownika.
gu czas trwania sesji Umożliwia płatność, aktualizuje koszyk i daje
lh 7 dni Służy do poprawy komfortu użytkownika, logującego się z wielu urządzeń
locale 7 dni Identyfikuje kraj i wybrany język ostatnio zalogowanego użytkownika przeglądarki lub domenę międzynarodową wykorzystywaną do uzyskania dostępu do Facebooka
sb 2 dni Służy do ulepszania sugestii polecanych znajomych
shopping_cart czas trwania sesji Pozwala Facebookowi śledzić wszystkie przedmioty, które użytkownik chce kupić
wd 7 dni Umożliwia dostarczenie optymalnej rozdzielczości na urządzenie użytkownika.
js_ver 7 dni Wykorzystywany do optymalizacji skuteczności witryny dla reklamodawców
campaign_click_u rl 30 dni Zapisuje adres URL strony Facebooka, na którą trafił użytkownik po kliknięciu reklamy promującej serwis Facebook
Checkpoint czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za uwierzytelnienie
lp czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za uwierzytelnienie
hckd czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za uwierzytelnienie
sfiu czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za bezpieczeństwo, integralność
m_ts czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za funkcje i usługi w serwisie
next czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za funkcje i usługi w serwisie
next_path czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za funkcje i usługi w serwisie
next_path czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za funkcje i usługi w serwisie
presence czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za funkcje i usługi w serwisie
rdir czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za funkcje i usługi w serwisie
i_user czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za funkcje i usługi w serwisie
i_key czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za funkcje i usługi w serwisie
i_id czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za funkcje i usługi w serwisie
m_pixel_ratio czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za skuteczność
p czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za skuteczność
sW czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za skuteczność
wd czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za skuteczność
a11y czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za skuteczność
act czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za analizy i badania
reg_ext_ref czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za analizy i badania
reg_fb_gate czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za analizy i badania
reg_fb_ref czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za analizy i badania
teg_uniqid czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za analizy i badania
x-referer czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za analizy i badania
x-src czas trwania sesji Sesyjny plik cookie odpowiadający za analizy i badania
_ga 2 lata Plik cookie odpowiedzialny jest za rozróżnianie użytkowników. Plik zapisywany jest przez serwer narzędzia Google Analytics
_gid 1 dzień Służy do rozróżniania użytkowników zapisanych przez usługę śledzenia stron internetowych Google Analytics (1st party).
_gat 1 minuta Plik używany do działania Google Analytics - "throttle request rate". Jeśli Google Analytics jest wdrożony przez Google Tag Managera, to cookie będzie się nazywał _dc_gtm_
AMP_TOKEN 1 rok Zawiera token, który może zostać użyty do pobrania Client ID z AMP Client ID service. W kodzie AMP mogą być zastosowane różne wtyczki, które mogą dodatkowo generować cookies i zbierać informacje o użytkowniku. Pliki oznaczone będą jako cookie AMP.
_gac_<property-id> 90 dni Zawiera dodatkowe informacje na temat interakcji użytkownika z reklamami Ad Words. Przykładowo jeśli Google Analytics jest połączony z Google AdWords, to plik związany z konwersją Google Adwords będzie czytał dany cookie, dopóki się go nie usunie.
_utma 2 lata Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony po uruchomieniu biblioteki javascript i nie istnieją istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.
_utmt 10 minut Plik używany do działania Google Analytics - "throttle request rate"
_utmb 30 minut cookie jest tworzony po uruchomieniu biblioteki javascript i nie istnieją istniejące pliki cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.
_utmc czas trwania sesji Nie używane w ga.js. Ustawiony dla współdziałania z urchin.js. Historycznie ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu ustalenia, czy użytkownik był w nowej sesji / odwiedzinach.
_utmz 6 miesięcy Przechowuje źródło wizyt lub kampanię wyjaśniającą, w jaki sposób użytkownik dotarł do witryny. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest uruchamiana i jest aktualizowana za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.
_utmv czas trwania sesji Służy do przechowywania niestandardowych danych zmiennych na poziomie użytkownika. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie użytkownika. Ten plik cookie był również używany w przypadku wycofanej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. Dowiedz się więcej.
_utmx 18 miesięcy W przypadku witryn internetowych korzystających z eksperymentów Google Analytics. Służy do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu
_utmxx 18 miesięcy W przypadku witryn internetowych korzystających z eksperymentów Google Analytics
_gaexp 90 dni W przypadku witryn korzystających z Optymize 360. Służy do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu i wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został uwzględniony
_opt_awcid 1 dzień Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.
_opt_awmid 1 dzień Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.
_opt_awgid 1 dzień Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.
_opt_awkid 1 dzień Używany w kampaniach mapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.
_opt_utmc 1 dzień Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign
_cf_bm 30 minut Ten plik cookie Cloudflare pomaga zarządzać ruchem przychodzącym spełniającym kryteria powiązane z botami.
_cfruid czas trwania sesji Plik cookie Cloudflare używany w przypadkach, gdy wielu użytkowników jest ukrytych za tym samym adresem IP klienta. Każdy użytkownik będzie miał unikalny plik cookie, który zapobiegnie przypadkowi ograniczenia szybkości transmisji dla wszystkich użytkowników, jeśli jeden konkretny użytkownik osiągnie próg limitu szybkości.
_zendesk_sesja 1 dzień Przechowuje identyfikator konta, trasę wewnętrznych połączeń serwisowych i token fałszowania żądań między witrynami.
zendesk_ Thirdparty_test 1 dzień Używane podczas logowania się na konta z mapą hostów w przeglądarkach z ograniczeniami dotyczącymi plików cookie. Jest to konieczne dla opisanego tutaj przepływu pracy .
_zendesk_shared_session 1 dzień Plik cookie uwierzytelniający — ustawiony na anonimowość
_zendesk_uwierzytelniony czas trwania sesji Jest to flaga ustawiana, gdy użytkownik jest uwierzytelniany w celu wyświetlenia najbardziej aktualnej zawartości
cf_chl_prog czas trwania sesji Używany przez Cloudflare do wykonywania wyzwań JavaScript lub Captcha. Te pliki cookie nie są wykorzystywane do śledzenia ani poza zakresem wyzwania.
cf_clearance czas trwania sesji Jest to plik cookie służący do rozliczeń, przechowujący dowód pomyślnego przejścia wyzwania JavaScript lub Captcha. Celem pliku cookie jest zapewnienie, że wyzwania Captcha lub Javascript nie będą już wysyłane, jeśli wyzwanie zostało już zaliczone. Jest to wymagane, aby połączyć się z serwerem pochodzenia.
cf_chl_2 czas trwania sesji Używany przez Cloudflare do wykonywania wyzwań JavaScript lub Captcha. Te pliki cookie nie są wykorzystywane do śledzenia ani poza zakresem wyzwania.
_otwór 1 minuta Usługa Google Analytics (jeśli jest włączona w Ustawieniach przewodnika) umożliwia subskrybentom uzyskanie wglądu w sposób korzystania z funkcjonalności Centrum pomocy.
_kołowacizna 1 dzień Usługa Google Analytics (jeśli jest włączona w Ustawieniach przewodnika) umożliwia subskrybentom uzyskanie wglądu w sposób korzystania z funkcjonalności Centrum pomocy
artykułGłosy czas trwania sesji Opcja ta jest odrzucana tylko wtedy, gdy anonimowi użytkownicy końcowi faktycznie głosują na artykuły. Służy do śledzenia faktu, że anonimowy użytkownik oddał głos na artykuł, dzięki czemu nie jest on wielokrotnie proszony o oddanie głosu na artykuł, nad którym już głosował, ani nie jest w stanie oddać wielu głosów w odniesieniu do jednego artykułu
_help_center_session czas trwania sesji Przechowuje unikalny klucz sesji dla funkcjonalności Centrum pomocy.
GUIDE_REQUESTS_APP_COLUMN_CONFIG czas trwania sesji Ten plik cookie jest używany wyłącznie w aplikacji Lista żądań. Ten plik cookie zapisuje ustawienia wybierane przez użytkowników końcowych podczas konfigurowania własnego widoku w aplikacji Lista żądań. Zapisuje, które z dostępnych wartości niestandardowych użytkownicy końcowi chcą filtrować i jakie kolumny chcą zobaczyć.
dane_centrumpomocy 2 dni Przechowuje ciąg tekstowy hasła wyszukiwanego przez użytkownika końcowego w funkcjonalności Centrum pomocy. Przechowuje je, aby móc sprawdzić, czy po wyszukaniu tego hasła utworzono zgłoszenie. Identyfikator użytkownika nie jest przechowywany, dlatego w momencie zgłaszania nie jest możliwe określenie, który użytkownik zakończył wyszukiwanie.
_zdshared_user_session_analytics 1 rok Służy do śledzenia informacji o wizytach w celach analitycznych
ob-{public-api-key} czas trwania sesji Przechowuje unikalny klucz dla sesji, dla strony docelowej po udzieleniu odpowiedzi na ankietę NPS (jeśli jest włączona
<integrationId>.appUserId czas trwania sesji Przechowuje identyfikator użytkownika aplikacji dla bieżącej sesji.
cookie_read 2 lata 1 – dostępne wartości to 1 lub 2
product_vote_56 1 dzień 4 – oznacza zostawienie przez użytkownika oceny 4 dla produktu id: 56
poll_vote_1 1 dzień 4 – oznacza zostawienie przez użytkownika odpowiedzi o id 4 dla sondy id: 1
shop_utm_source 90 dni WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII
shop_utm_medium 90 dni WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII
shop_utm_campaign 90 dni WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII
shop_sc 90 dni WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII
ic czas trwania sesji FUNKCJONALNOŚĆ POZWALAJĄCA W SZYBSZY SPOSÓB PREZENTOWAĆ ZAWARTOŚĆ WITRYNY

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Sklepem hostingodawca nie ma miejsca
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność nie ma miejsca
dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedaży nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych podmiot zapewniający usługi marketingowe nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepie dostawca płatności nie ma miejsca
podmiot dostarczający do Ciebie produkt nie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
podmiot zapewniający system ratalny nie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych nie ma miejsca
skorzystanie z czatu online dostępnego w Sklepie podmiot dostarczający czat online dostępny w Sklepie nie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe portale społecznościowe nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium